Wszystko o Różańcu, który może wszystko. Historia, święci, cuda, krucjaty - Wincenty Łaszewski - Recenzje książek z każdej półki
Filozofia i religia

Wszystko o Różańcu, który może wszystko. Historia, święci, cuda, krucjaty – Wincenty Łaszewski

Recenzja książki Wszystko o Różańcu, który może wszystko. Historia, święci, cuda, krucjaty - Wincenty Łaszewski

Wszystko o Różańcu, który może wszystko. Historia, święci, cuda, krucjaty
Wincenty Łaszewski

Żyjemy w czasach, w których Kościół katolicki przeżywa wspaniałe chwile.
Żyjemy w czasach, w których Kościół katolicki poddawany jest surowej krytyce.

Czasy to dziwne. Z jednej strony pełno wokół nas gorliwych wyznawców religii rzymskokatolickiej, zaś z drugiej równie liczną grupę stanowią jej przeciwnicy. W tym konflikcie cywilizacyjnym – pomiędzy trwałymi wartościami a poszukiwaniem wartości – światłem wydaje się różaniec. Modlitwa, przedmiot, łącznik z Bogiem, produkt. Czym jest różaniec? Czy jego znaczenie determinują owy konflikt pomiędzy katolikami a ludźmi, którzy próbują z katolicyzmem walczyć?

Na te pytania spróbował odpowiedzieć Wincenty Łaszewski w swojej książce pt. „Wszystko o Różańcu, który może wszystko. Historia, święci, cuda, krucjaty”. To pięknie wydane dzieło nakładem wydawnictwa Fronda zawiera łącznie sześć rozdziałów, które wśród wiernych mogą tylko pogłębić wiarę, zaś niewiernym dają możliwość odnalezienia swojej drogi w życiu. Drogi, w której płonie światełko Boga, nie jako średniowiecznego wyobrażenia starego mędrca rządzącego światem, nie jako istoty, która nawołuje do zbrodni, ale jako wszechobecnej łaski, bowiem łaską jest wiara, a jej umacnianiu służy różaniec, będący w tym przypadku obiektem głębokiej i wszechstronnej analizy o walorze religijnym, historycznym i społecznym, którą przeprowadził Wincenty Łaszewski.

Zagłębiając się w karty książki „Wszystko o Różańcu” byłem zdumiony jak niewiele wiem o mojej kładce do Boga, którą trzymałem w najtrudniejszych i najwspanialszych chwilach mojego życia. Jak niewiele wiem o różańcu! Jego historia, sięgająca nawet jak twierdzi Wincenty Łaszewski trzeciego wieku naszej ery, przez lata rodziła się wśród różnych grup wyznawców Boga. Różaniec, wywodzący się z pereł, skupiał na sobie modlitwę pustelników, mnichów, rycerzy, pospolitych ludzi, bractw i twórców kultury. Był inspiracją do tworzenia wielkich dzieł, był orężem do nawracania niewiernych. Różaniec przez te wszystkie stulecia do dnia dzisiejszego był wszystkim, choć nie wszyscy chcieli uznać jego znaczenie. Dopiero święty dziś Jan Paweł II dokonał, jak konstatuje autor książki, swoistej rewolucji, która uczyniła z różańca symbol katolickiej gorliwości.

Wszystko o Różańcu, który może wszystko. Historia, święci, cuda, krucjaty - Wincenty Łaszewski

Tak oto historia różańca stanowi lwią część książki, przy czym od razu nieco upraszczając trzeba dodać, iż nie jest to tylko historia Kościoła, ale również dzieje ludzkości. To świadectwo nawróceń i roli jaką różaniec w nich pełnił. Dzieło Wincentego Łaszewskiego zawiera również opis różańcowych objawień, które podniosły jego znaczenie do niebotycznej wręcz rangi. Autor omawia m.in. objawienia z Lourdes i Fatimy, nie stroni też od charakterystyki znaczenia różańca w czasach systemów totalitarnych, a swą narrację osadza także w tzw. „czarnych objawieniach”, mówiąc o egzorcyzmach, satanizmie i skutecznej przed nimi broni, którą jest różaniec. Sposób w jaki Wincenty Łaszewski omawia skuteczność różańca w walce z siłami nieczystymi okazuję się niezwykle pasjonującą lekturą. To rzecz w sam raz dla wyzwolonych ateistów!

W książce „Wszystko o Różańcu” można również odnaleźć bogatą mozaikę legend z różańcem w tle, m.in. o Hrabinie z Hannegau czy o Królu Alfonsie VIII, a także o cudach o znaczeniu historycznym i świadectwach odporności różańca na okropności tego świata (m.in. na bombę atomową). Modlitwa, przedmiot, łącznik z Bogiem, produkt. Czym jest różaniec? Czy jego znaczenie determinują owy konflikt pomiędzy katolikami a ludźmi, którzy próbują z katolicyzmem walczyć? Na te pytania spróbował odpowiedzieć Wincenty Łaszewski w swojej książce. Całość, nie ma wymowy stricte religijnej. Nie jest kazaniem głoszonym z katolickiego ołtarza, ale sumienną, opartą na bogatej literaturze i źródłach rozprawą o różańcu jako dzisiejszym symbolu religii rzymskokatolickiej, ale również „przedmiocie”, którzy może być zaczątkiem do nawrócenia. W książce nie brakuje też żywych przykładów znaczenia różańca we współczesności, m.in. ruchów różańcowych, czy też praktycznych wskazówek jak odmawiać różaniec. Całość, ponad piękną narracją, charakteryzuje się mnóstwem pięknych ilustracji czyniąc tę książkę unikatowym przeżyciem dla każdego czytelnika.

Wszystko o Różańcu, który może wszystko. Historia, święci, cuda, krucjaty - Wincenty Łaszewski

Chciałbym, aby konkluzja tego tekstu była pozbawiona kontekstu religijnego, choć brzmi to dość groteskowo, gdy mówimy o książce zatytułowanej „Wszystko o Różańcu”. To dzieło jest wszak pozycją obowiązkową dla wszystkich wyznawców religii rzymskokatolickiej. To miód na ich serca, potwierdzenie sensu ich modlitwy i zachęta do poświęceń. Niemniej ja w książce Wincentego Łaszewskiego odnajduję jeszcze coś więcej. Nie tylko walor historyczny, wspaniale i rozlegle omówione znaczenie różańca, ale też szansę dla osób niezaangażowanych w sprawy Kościoła katolickiego, aby nabyć nieco wiedzy na temat tego, co nazywają „instytucją”. Spróbujcie zbliżyć się, choćby za pośrednictwem tej książki, do spraw rzymskokatolickich. Może dostarczy to wam kolejnych argumentów do krytyki, a może to dzieło sprawi, że weźmiecie w dłoń różaniec i zechcecie zamienić kilka słów z Bogiem…

Informacje o książce:
Tytuł: Wszystko o Różańcu, który może wszystko. Historia, święci, cuda, krucjaty
Tytuł oryginału: Wszystko o Różańcu, który może wszystko. Historia, święci, cuda, krucjaty
Autor: Wincenty Łaszewski
ISBN: 9788380790599
Wydawca: Fronda
Rok: 2016

Kontakt z recenzentem: konrad.morawski@wp.pl

Sklepik Moznaprzeczytac.pl

Testy koronawirus Lublin

Skip to content