Biznes i zarządzanie

Śmierć pieniądza – James Rickards

Recenzja książki Śmierć pieniądza

Śmierć pieniądza. Nadchodzący upadek międzynarodowego systemu walutowego
James Rickards

Kiedy sięgałem po książkę James’a Rickardsa o znamiennym tytule „Śmierć pieniądza. Nadchodzący upadek międzynarodowego systemu walutowego” przypuszczałem, iż będę miał do czynienia z kolejną spekulatywną spiskową teorią dziejów. Jednakże wielce się omyliłem, gdyż była to jedna z najlepszych książek o obecnym międzynarodowym systemie finansów, jaką w ostatnim czasie czytałem. Jej autor James Rickards, który jest menedżerem portfela w firmie West Shore Group oraz doradcą do spraw międzynarodowych zagrożeń ekonomicznych i finansowych w Departamencie Obrony i służbach wywiadowczych Stanów Zjednoczonych odsłania przed czytelnikiem kulisy politycznej i ekonomicznej sytuacji światowych finansów punktu widzenia dolara, jako fundamentu światowego systemu monetarnego. Fundamentu, który powoli, a nieuchronnie zaczyna się rozsypywać.

Książka James’a Rickards’a podzielona jest na jedenaście rozdziałów, które składają się na trzy główne części książki. Jednakże na samym początku, we wprowadzeniu, czytelnik zostaje zaznajomiony z historią dolara oraz jego hegemonii na rynkach światowych. Ponadto autor przedstawia podstawowe zagadnienia ekonomiczne, które z jednej strony ułatwiają osobom niezaznajomionym między innymi z terminologią zrozumienie jej treści. Z drugiej zaś definiuje problemy światowych rynków finansowych, które szerzej będą omawiane w następnych rozdziałach. W pierwszej części, w której skład wchodzą dwa rozdziały, zostają przedstawione zagrożenia związane z nowym obliczem wojny, której celem mogą być m.in. giełdy. Ponadto autor przedstawia w niej swój udział w pierwszej finansowej grze wojennej przeprowadzonej przez Pentagon. W drugiej części, na którą składają się cztery rozdziały James Rickards, jak wytrawny lekarz pokazuje choroby światowego systemu finansowego, jej przyczyny oraz możliwe skutki. Skupia się przy tym nie tylko na gospodarce amerykańskiej, ale również chińskiej, europejskiej oraz innych powiązanych między sobą wzajemnymi zależnościami. W ostatniej części autor przybliża sposób kreowania polityki finansowej przez Rezerwę Federalną Stanów Zjednoczonych oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Pokazuje również wzajemne zależności pomiędzy rozwiązaniami monetarnymi, a fiskalnymi i powstające wzajemne patologie, które ukazuje przede wszystkim na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki. W tym też rozdziale James Rickards wskazuje najdobitniej na znaczenie złota w światowym systemie monetarnym oraz implikacjach, które z tego wynikają dla przyszłości światowego systemu monetarnego. Natomiast na zakończenie książki przedstawia z jednej strony trzy możliwe ścieżki, jakimi może przebiegać upadek dolara i zmiana na pozycji hegemona. Z drugiej zaś udziela praktycznych wskazówek na temat wyznaczników zbliżania się kryzysu dolara oraz metod, w jaki sposób można bronić własnych środków finansowych przed nadchodzącymi zmianami.

Tym, co zwróciło moją uwagę jest przystępne przedstawienie trudnych ekonomicznych zagadnień i problemów. Stanowi to niebywała zaletę tej pozycji. W przeciwieństwie do większości informacji ekonomicznych, jakie może każdy czytelnik znaleźć w różnego rodzaju serwisach, gazetach, czy telewizji James Rickards pokazuje jasno i klarownie mechanizmu i przyczyny obecnej sytuacji światowej gospodarki, które rzutują na życie przeciętnego Kowalskiego. Pokazuje przy tym twarze współczesnych graczy na światowych rynkach, a nie tylko suche naukowe definicje, za którymi one się kryją.

Ponadto James Rickards opisując mechanizm śmierci dolara omawia również problematykę możliwych alternatyw w przyszłości oraz zjawiska, które przyczyniają się do unikania deflacji i kreowania nieograniczonej inflacji przez rządy wielu państw. Powstawanie baniek spekulacyjnych, przede wszystkim na rynkach instrumentów pochodnych, które mogą przyczynić się m.in. do upadku wielu firm, czy strat pieniędzy wielu zwykłych ludzi. Dążenia do obniżenia znaczenia złota m.in. przez Międzynarodowego Funduszu Walutowego, które mogłoby uniemożliwiać w niektórych sytuacjach spekulacje na rynkach finansowych. Błędy w systemach ekonometrycznych, które powodują wyciąganie niepoprawnych wniosków o stanie rynków finansowych. Wszystkie te elementy stanowią celne wypunktowanie najważniejszych słabości i patologii współczesnych rynków finansowych.

Dlatego też dużym plusem książki jest to, iż może ona stanowić bardzo dobrą podstawę dla każdego, kto interesuje się tematyką rynków finansowych i chciałby poszerzyć swoją wiedzę. Ponadto w miarę prosty i przystępny język ułatwia zrozumienie terminologii ekonomicznej, jak również powiązań między omawianymi zagadnieniami. Autor w spójny i rzeczowy sposób przechodzi pomiędzy kolejnymi wątkami zwracając uwagę czytelnikowi na najważniejsze elementy. W ten sposób „snuje opowieść”, a dokładniej dramat i tragedię upadku dolara, czyli podstawy systemu finansów, jaki znamy obecnie.

Podsumowując James’a Rickardsa „Śmierć pieniądza. Nadchodzący upadek międzynarodowego systemu walutowego” wbrew mojemu początkowemu sceptycyzmowi jest książką godną polecenia. Jest to pozycja dla wszystkich osób, które chcą wiedzieć więcej i żyć świadomiej. Przy czym, jej najlepszym streszczeniem oraz tym, co oddaje jej gatunkowy sens jest cytat z Apokalipsy św. Jana umieszczony na pierwszych stronach:

„Napisz to, co widziałeś, i co jest, i co ma się stać.”

Tego właśnie dokonał James Rickards.

Informacje o książce:
Tytuł: Śmierć pieniądza. Nadchodzący upadek międzynarodowego systemu walutowego
Tytuł oryginału: The Death of Money: The Coming Collapse of the International Monetary System
Autor: James Rickards
ISBN: 9788324696406
Wydawca: Helion
Rok: 2014

Sklepik Moznaprzeczytac.pl

Serwis recenzencki rozwijany jest przez Fundację Można Przeczytać