Filozofia i religia

Petronela, czyli uwagi monastyczne o psalmie 119. Część 1 – Małgorzata Borkowska OSB

Recenzja książki Petronela, czyli uwagi monastyczne o psalmie 119. Część 1 - Małgorzata Borkowska OSB

Petronela, czyli uwagi monastyczne o psalmie 119. Część 1
Małgorzata Borkowska OSB

„Oczywiście zawsze łatwiej jest robić rachunek cudzego sumienia, niż własnego. Tylko że to jest zajęcie wyjątkowo niemądre, a uprawiane latami, czyni nas w końcu niezdolnymi do żalu za nasze własne grzechy i stawia nas wobec Boga w fałszywej pozycji ludzi rzekomo przez niego pokrzywdzonych”.

Siostra Małgorzata Borkowska OSB jest już osobą doskonale znaną czytelnikom naszego serwisu. O tej urodzonej w 1939 roku zakonnicy zrobiło się także głośno w całej Polsce. Wszystko za sprawą słynnej już książki „Oślica Balaama”. Tym „apelem do duchownych panów” włożyła przysłowiowy „kij w mrowisko” i wywołała żywą dyskusję w kręgach kościelnych.

Przyzwyczailiśmy się już, że wszystkie jej książki cechuje prosty i zrozumiały dla każdego język. Można powiedzieć, że siostra Małgorzata tak „uczy” teologii, aby nikt nie mógł się usprawiedliwić, że „to nie dla niego, to za trudne”. Jeśli dodamy do tego – co wielokrotnie już podkreślałem – dawkę „kościelnego” humoru, to otrzymujemy bardzo ciekawe i pożyteczne lektury duchowe. Lektury, które mogą i powinny być dla nas okazją do refleksji nad naszym codziennym życiem i postępowaniem. Myliłby się bowiem ten, kto myśli że teksty s. Borkowskiej przeznaczone są tylko dla księży lub zakonnic. Chociaż w swoich książkach posługuje się licznymi przykładami z życia zakonnego (co wszak zrozumiałe) to zwraca się do każdego katolika.

Podobnie jest z książką pod tytułem „Petronela, czyli uwagi monastyczne o Psalmie 119. Część 1”. Jest to już drugie jej wydanie. We wstępie do pierwszego, ówczesny opat tyniecki Marek Szeliga trafnie zauważył, że

„dla czytelnika, biorącego tę książkę do ręki, może być atrakcyjny jej prosty i przejrzysty styl, przykłady wzięte z życia i literatury pięknej. Książka zachęca do odważnego stawiania pytań, jak poszukiwać prawdy własnego życia, jak znajdować sens własnych zmagań, jak przyznawać się do własnych kryzysów, by odważnie podejmować swoje zadania i życiowe powołanie”.

Tak naprawdę te słowa wystarczyłyby za całą recenzję.

Główną treścią książki jest analiza Psalmu 119, który w Biblii Tysiąclecia zatytułowany jest „doskonałość Prawa Bożego”. Budowa tego Psalmu jest alfabetyczna, co oznacza, że osiem kolejnych wierszy rozpoczyna się od tej samej kolejnej litery alfabetu hebrajskiego.

Oczywiście nie jest to podręcznik do egzegezy biblijnej. Autorka nie skupia się na „kwestiach naukowych”. Nie analizuje stylu, języka, zastosowanych konstrukcji literackich. Nie taki jest jej cel. Na każdej stronie udowadnia natomiast, że Słowo Boże jest „żywe i skuteczne”. Uczy, że bezpośrednio odnosi się do naszego życia. Właśnie na tę prawdę Benedyktynka kładzie duży nacisk. Bardzo często człowiek ma bowiem pokusę myśleć, że to wszystko „prawda i bardzo dobrze powiedziane”, ale nie do nas. Usłyszeliśmy „mocne” kazanie? Brzmią w naszych uszach „dosadne” czytania mszalne? Jakże często łatwo się usprawiedliwiamy – to oczywiście skierowane było do mojego sąsiada/kolegi/męża/żony/szefa. Można by odnieść wrażenie, że Bóg mówi do wszystkich tylko nie do mnie. Tymczasem s. Borkowska ciągle powtarza tę najbardziej oczywistą z prawd – popatrz najpierw na siebie. Czy ja zachowuję Boże przykazania? Czy znajduję w nich radość? Czy może jak ten zakonnik z książki robię Panu Bogu „łaskę” że mu służę?

Kolejną kwestią powracającą w książkach s. Małgorzaty jest sprawa wykształcenia religijnego. Zakonnica ubolewa, że tak wielu ludzi „wierzy, ale nie wie w co”. Po raz kolejny przypomina, że „własnego rozumu nic nam nie zastąpi”. Objawienie Boże należy poznawać i pogłębiać, nie zaś zatrzymywać się na poziomie dziecka ze szkoły podstawowej. Nie po to Pan Bóg dał nam rozum, abyśmy z niego nie korzystali.

Książka porusza wiele ważnych kwestii dla życia duchowego. Jak zwykle także edukuje, choćby w temacie objawień prywatnych. Uczy nas także, czym jest prawo Boże oraz dlaczego różni się od ludzkiego. Przestrzega przed redukowaniem Boga do kogoś, kto na zawołanie spełnia wszystkie nasze prośby. Jednocześnie jest mocno osadzona w realiach życia, podejmując choćby temat pokus, stawiania siebie zawsze na pierwszym miejscu, czy uważania siebie za ludzi doskonałych.

Petronela, czyli uwagi monastyczne o Psalmie 119” to lektura idealna dla wszystkich, którzy szukają jakiejś pozycji z dziedziny duchowości, rozmyślania. Idealna jako lektura duchowa.

Informacje o książce:
Tytuł: Petronela, czyli uwagi monastyczne o psalmie 119. Część 1
Tytuł oryginału: Petronela, czyli uwagi monastyczne o psalmie 119. Część 1
Autor: Małgorzata Borkowska OSB
ISBN: 9788373548077
Wydawca: TYNIEC Wydawnictwo Benedyktynów
Rok: 2018

Sklepik Moznaprzeczytac.pl

Serwis recenzencki rozwijany jest przez Fundację Można Przeczytać