Mindfulness. Droga do kreatywności. Twórz, rozwijaj się i znajdź swoje miejsce w pędzącym świecie - Danny Penman - Recenzje książek z każdej półki - MoznaPrzeczytac.pl
Poradniki

Mindfulness. Droga do kreatywności. Twórz, rozwijaj się i znajdź swoje miejsce w pędzącym świecie – Danny Penman

Recenzja książki Mindfulness. Droga do kreatywności. Twórz, rozwijaj się i znajdź swoje miejsce w pędzącym świecie - Danny Penman

Mindfulness. Droga do kreatywności. Twórz, rozwijaj się i znajdź swoje miejsce w pędzącym świecie
Danny Penman

Ktoś kiedyś napisał, że „kreatywność polega na zapominaniu zasad”. Jeśli by się zgodzić z autorem tej myśli, idąc tym samym tropem, można dojść do przekonania, że wraz z wiekiem, wraz z przyswajaniem co raz to nowych reguł organizacji świata, naturalnie oddalamy się od tego, co kreatywne i twórcze, ustępując miejsce skostnieniu. Książka dr Penmana, jak wskazuje tytuł, została poświęcona kreatywności oraz temu, jak ją rozwijać i jak z niej korzystać, aby móc w pełni czerpać z jej zasobnych źródeł. Tytuł książki zawiera w sobie cel, jaki stawia sobie sam autor. Jest nim zachęta czytelnika do spojrzenia na siebie i otaczający świat przez pryzmat procesów umysłowych, dzięki którym sami możemy znacznie wpłynąć na jakość naszego życia. Z pewnością do takich procesów należy kreatywne myślenie. Autor podaje jasną definicję kreatywności:

„to zdolność postrzegania świata w nowy sposób, odnajdywania ukrytych wzorców, kojarzenia zjawisk pozornie ze sobą niezwiązanych i proponowania rozwiązań.”

Nowość autorstwa dr Penmana, to pozycja, którą można uznać za pewne uzupełnienie serii „Mindfulness”, składającej się obok „Mindfulness. Droga do kreatywności. Twórz rozwijaj się i znajdź swoje miejsce w pędzącym świecie” z 2 innych, jednak nieco podobnych książek: „Mindfulness dla zdrowia. Jak radzić sobie z bólem, stresem i zmęczeniem”, „Mindfulness. Trening uważności. Jak znaleźć spokój w pędzącym świecie”. „Mindfulness. Droga do kreatywności“ to uzupełnienie poprzednich części. Podobnie jak one i tutaj, całość obejmuje kilkutygodniowy plan treningu. W przypadku tej pozycji to dokładnie 4-tygodnie stosowania ćwiczeń szczegółowo przedstawionych w 4 rozdziałach książki poprzedzonych 3 rozdziałami wprowadzenia. Są to:

  • Dziura w głowie,
  • Olśnienie,
  • Program rozwoju kreatywności.

Dalej następują rozdziały wprost przedstawiające trening, po kolei odpowiednio do tygodnia:

  • Adaptacja,
  • Tworzenie,
  • Odporność psychiczna,
  • Wgląd,
  • Neurogeneza.

Autor książki poza nauczaniem medytacji, jest pisarzem oraz dziennikarzem, ma to swoje przełożenie na język „poradnika“ – jest to książka, którą czyta się lekko, choć nie tylko przez język, ale też przez spójną i przejrzystą strukturę. Hasłowo sformułowane podrozdziały, pogrubione bardziej istotne terminy, ujęcie w ramę czy wypunktowanie zgrabnie skondensowanych podsumowań sprawia, że czytelnik z łatwością może znaleźć to, czego poszukuje. Co do treści, to chyba jak w każdym poradniku, mamy tu i te fragmenty, które chcielibyśmy zapamiętać, jak też te na które raczej wyłącznie rzucimy okiem. Doceniam między innymi trafne przełożenie definicji kreatywności na style myślenia (konwergencyjne i dywergencyjne), przejrzyste wyjaśnienie wielu ważnych oraz ciekawych terminów psychologicznych, które wiążą się z kreatywnością, jak inklinacja negatywna, błąd poniesionych kosztów i tak dalej… Znamy to z życia lub innych podręczników, jednak przedstawienie tych zjawisk w kontekście kreatywności pokazuje jak wiele mechanizmów ogranicza zdolność do postrzegania świata w świeży, nieskrępowany sposób. Uświadomienie czytelnika może zachęcić testowania proponowanych ćwiczeń, „usprawniających“ kreatywne myślenie.

Doceniam również propozycje praktycznych ćwiczeń, zwłaszcza te, przypominające popularne techniki relaksacyjne, jak trening autogenny Schultza czy trening Jacobsona. Tutaj odpowiada temu na przykład tzw. skaning ciała. Myślę, że propozycje zawarte w tej książce mogą być ciekawą alternatywą. Z drugiej strony wiele proponowanych ćwiczeń w „Mindfulness. Droga do kreatywności…”, bardzo przypomina mi propozycje zawarte w „Mindfulness dla zdrowia…”. Myślę, że ćwiczenia które proponuje autor mogą mieć ogólne zastosowanie, jednakże w czytaniu książki chwilami towarzyszyło mi wrażenie powtarzania treści z poprzedniej książki. Oczywiście same ćwiczenia cudów nie zdziałają, ale mogą przyczynić się do samopoznania. Dla tych czytelników, którzy chcą stosować ćwiczenia, może przydać się załączona płyta CD z nagraniami instrukcji które też zawarte są w formie pisanej, w książce.

Podsumowując, odwołam się do słów autora wprowadzenia, prof. Marka Williamsa, który pisze:

„Ludzi żyjących w chaotycznym świecie inspiruje nie tylko idea wyciszenia, lecz także odkrycie, że istnieją praktyki, dzięki którym można wprowadzić takie wyciszenie do planu codziennej aktywności“.

Myślę, że nawet bez stosowania zalecanego i już z góry dla nas zaplanowanego treningu zawartego w książce, lektura książki ta może być taką inspiracją do refleksji nad tym jak żyjemy i jak możemy świadomie wpływać na jakość naszego życia i to przede wszystkim stanowi jej wartość. Natomiast ćwiczenia proponowane w książce „Mindfulness. Droga do kreatywności…”, mogą być fajnym przystankiem.

Informacje o książce:
Tytuł: Mindfulness. Droga do kreatywności. Twórz, rozwijaj się i znajdź swoje miejsce w pędzącym świecie
Tytuł oryginału: Mindfulness for Creativity Adapt create and thrieve in a frantic world
Autor: Danny Penman
ISBN: 9788377888377
Wydawca: Samo Sedno
Rok: 2017

Sklepik Moznaprzeczytac.pl

Laboratorium Genomika

Skip to content