Biznes i zarządzanie

O negocjacjach i negocjatorach. Poradnik praktyka – Andrzej Niemczyk, Mariusz Kędzierski

Recenzja książki O negocjacjach i negocjatorach. Poradnik praktyka - Andrzej Niemczyk, Mariusz Kędzierski

O negocjacjach i negocjatorach. Poradnik praktyka
Andrzej Niemczyk, Mariusz Kędzierski

Zanim nie sięgnąłem po książkę Andrzeja Niemczyka i Mariusza Kędzierskiego pt. „O negocjacjach i negocjatorach. Poradnik praktyka” nawet nie zdawałem sobie do końca sprawy jak często występujemy w codziennym życiu w roli negocjatora. Negocjacje kojarzą się przeważnie z wielkimi korporacjami, konfliktami na arenie stosunków międzynarodowych lub z działaniem policji i innych służb mundurowych. Jednakże nawet na pozornie trywialnej rozmowy z drugim człowiekiem m.in. małżonkiem, przełożonym, kolegą ludzie prowadzą ciągle i nieustające negocjacje. Przecież ile wysiłku wymaga uzgodnienie, kto dziś gotuje obiad, a kto zmywa. Jednak książka Andrzeja Niemczyka i Mariusza Kędzierskiego, jak sam tytuł wskazuje nie jest poświęcona tak błahym problemom codziennej egzystencji, ale w założeniu ma stanowić przewodnik dla osób, dla których negocjacje stanowią element powszedniej pracy.

Książka „O negocjacjach i negocjatorach. Poradnik praktyka” podzielona jest na dwie główne części: pierwszą poświęconą zagadnieniu negocjacji oraz drugą zawierającą praktyczne wskazówki jak zostać dobrym negocjatorem. W części poświęconej procesowi negocjacji autorzy na łamach dwunastu rozdziałów przedstawiają najważniejsze zagadnienia z nim związane. Wychodzą z kluczowego podziału na negocjacje pozycyjne i nastawione na współpracę. Następnie skupiają się na określaniu celów negocjacji oraz przedstawiają swój punkt widzenia na zagadnienie BATNA’y i pełnioną przez nią funkcję. W dalszej kolejności zwracają uwagę na takie elementy tego procesu, jak wybór czasu i miejsca oraz sposoby komunikacji. W tym też zakresie ujmują jedną z istotnych kwestii we wzajemnym zrozumieniu dwóch stron biorących udział w negocjacjach, a mianowicie rozróżnienie na interesy i stanowiska. Stanowi ona moim zdaniem jeden z głównych problemów we wzajemnym porozumieniu osób, gdyż powiązana jest z zaufaniem i otwartością we wzajemnej dyskusji. Ponadto w kontekście komunikacji autorzy zwracają uwagę na elementy perswazyjne, które mogą być użyte w procesie negocjacji. Przy czym pokazują, które z nich są etyczne, a które wykraczają już poza ten zakres. W dalszej części autorzy przedstawiają bardziej szczegółowe zagadnienia związane z problematyką obrony zaproponowanej ceny, ochrony przed manipulacją oraz impasu w procesie negocjacji. Ponadto zwracają oni uwagę na sytuację negocjacji w zespole oraz z osobami pochodzącymi z innych kultur. Poruszanie zagadnienia różnic kulturowych, w związku z coraz większa możliwością kontaktów biznesowych poza Europą stanowi jeden ważnych walorów tej pozycji książkowej. Drugą część książki Andrzej Niemczyk oraz Mariusz Kędzierski poświęcają próbie odpowiedzi i naprowadzenia czytelnika na to jak zostać dobrym negocjatorem. Na kartach siedmiu rozdziałów omawiają sposoby zwiększenia pewności siebie, radzenia sobie z pojawiającymi się emocjami, asertywności, kreatywności oraz okazywania siły. Ponadto istotną kwestią poruszaną w niniejszej publikacji jest często pomijana rola emocji, a w szczególności zrozumienie ich u drugiego partnera rozmowy.

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, iż książka „O negocjacjach i negocjatorach. Poradnik praktyka” jest napisana adekwatnym do odbiorcy, zrozumiałym i elokwentnym językiem. Czytelnik w każdym rozdziale znajdzie, krótkie wprowadzenie teoretyczne oraz bardziej rozbudowaną część praktyczną poświęconą danemu zagadnieniu. Warto wspomnieć, iż w części pragmatycznej autorzy wykorzystują wiele ciekawych narzędzi. Poczynając od przedstawiania przykładów, zadań problemowych, poprzez arkusze samooceny, studia przypadków, a kończąc na zwartych, skrótowych opracowaniach najważniejszych informacji i możliwych sposobów postępowania. Każde z tych narzędzi jest odpowiednio dobrane do zakresu tematycznego danego rozdziału. Ponadto autorzy w proponowanych ćwiczeniach zwracają również uwagę na analizę już przeprowadzonych przez czytelnika negocjacji.

Dlatego też dużym plusem książki jest jej aspekt praktyczny związany z możliwością tak przyjrzenia się elementom składowym procesu negocjacji, analizy własnych zachowań podejmowanych w nim, jak również ich zmiany lub korekty. Ponadto zamieszczone narzędzia stanowią istotną pomoc tak w procesie przygotowywania się do konkretnych negocjacji, jak również analizy już odbytych pod kątem wyciągania wniosków z własnego zachowania, jak również kontrahenta. Natomiast minusem książki Andrzeja Niemczyka i Mariusza Kędzierskiego może być jej wielowątkowość związana z próbą poruszenia wielu istotnych kwestii. Skutkować to może wycinkowym potraktowaniem zagadnień teoretycznych, a w szczególności poczuciem, iż coś można byłoby więcej powiedzieć w zakresie danego zagadnienia.

Podsumowując książka „O negocjacjach i negocjatorach. Poradnik praktyka” moim zdaniem jest pozycją dedykowaną dla przedsiębiorców, w szczególności właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw, którzy chcieliby poszerzyć swoje umiejętności negocjacyjne, aby być bardziej świadomymi i efektywniejszymi „graczami” na rynku. Stanowi ona również pewnego rodzaju sylabus dla osób, dla których problematyka negocjacji jest znana, jednakże chcą, co pewien czas przypomnieć sobie najważniejsze zagadnienia. Dlatego też książka ta przeznaczona jest dla ludzi, którzy już mają, przynajmniej minimalne doświadczenie w negocjacjach oraz podstawowe zaplecze teoretyczne.

Informacje o książce:
Tytuł: O negocjacjach i negocjatorach. Poradnik praktyka
Tytuł oryginału: O negocjacjach i negocjatorach. Poradnik praktyka
Autor: Andrzej Niemczyk, Mariusz Kędzierski
ISBN: 9788324693306
Wydawca: Helion
Rok: 2014

Sklepik Moznaprzeczytac.pl

Serwis recenzencki rozwijany jest przez Fundację Można Przeczytać