Poradniki

Jak czytać wyniki badań? Najnowsze interpretacje – Zofia Ciecierska

Jak czytać wyniki badań? Najnowsze interpretacje - Zofia Ciecierska

Jak czytać wyniki badań? Najnowsze interpretacje
Zofia Ciecierska

Co oznacza skrót ACTH? Czy FSH to hormon, czy jakiś inny parametr badany we krwi? W jakim zakresie powinno się mieścić stężenie progesteronu w fazie lutealnej? Czy poziom albuminy wynoszący 4,5 g/dl jest w normie czy poza nią? Te wszystkie pytanie pojawiają się Nam w głowie, gdy odbieramy wyniki badań krwi i z niecierpliwością czekamy na wizytę u lekarza… Aby zaspokoić Waszą wstępną ciekawość mam dla Was drodzy Czytelnicy książkę, która w pewnym stopniu rozjaśni Wam w głowie i pomoże zrozumieć te wszystkie, zwykle bliżej nam nieznane, parametry (ale pamiętajmy, że nie wyeliminuje ona konieczności pokazania naszych wyników krwi odpowiedniemu lekarzowi).

Książka, o której mowa, to „Jak czytać wyniki badań? Najnowsze interpretacje” autorstwa Zofii Ciecierskiej – specjalistki dietetyki posiadającej doktorat z toksykologii żywności uzyskany na Wydziale Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie.

Jak czytać wyniki badań? Najnowsze interpretacje - Zofia Ciecierska

Książka „Jak czytać wyniki badań? Najnowsze interpretacje” jest podzielona na pięć rozdziałów. Pierwszy z nich traktuje o roli krwi obwodowej w organizmie człowieka, a także o zasadach przygotowania się do badań i wykonaniu morfologii krwi. W następnym rozdziale poznajemy najważniejsze i najczęściej oznaczane wskaźniki morfologii krwi, takie jak: erytrocyty, leukocyty, monocyty, bazocyty czy trombocyty. Dalej jesteśmy zaznajamiani z kolejnymi, oznaczanymi podczas badania, parametrami krwi, tj. składnikami osocza, których poziom pomaga określić funkcjonowanie poszczególnych organów, układów oraz ocenić stan odżywienia i nawodnienia organizmu. Następny rozdział wyjaśnia, czym są hormony, jakie mają funkcje oraz jaki ich poziom jest pożądany. Ostatnia część książki zawiera informacje dotyczące badania ogólnego moczu (w tym zasad jego pobierania) oraz oznaczanych w nim parametrów, np. jego barwy, przejrzystości, zawartości białka, glukozy czy bilirubiny. Wszystkie wymienione w poszczególnych rozdziałach parametry są krótko scharakteryzowane, podany jest zakres ich stężeń mieszczących się w normie, a także objawy i skutki występowania danego czynnika (hormonu, organicznego związku chemicznego czy innego oznaczanego elementu morfologicznego krwi) powyżej, bądź poniżej przyjętej normy. Książka, oprócz informacji, o których wspominałam powyżej, zawiera również często stosowane przez diagnostów laboratoryjnych skróty odnoszące się do poszczególnych parametrów oznaczanych we krwi i moczu.

Jak czytać wyniki badań? Najnowsze interpretacje - Zofia Ciecierska

Z merytorycznego punktu widzenia książka „Jak czytać wyniki badań? Najnowsze interpretacje” zawiera informacje zgodne z danymi naukowymi. Aczkolwiek, czytając książkę, mam wrażenie, że znaczna część zdań, informacji jest zapożyczona ze stron internetowych, które to pojawiają się po wpisaniu nazwy danego parametru zaraz u góry przeglądarki. Oczywiście, zdaje sobie sprawę, że skoro dane zawarte w książce są zgodne z doniesieniami naukowymi, to nie można napisać nic innego. Jednakże informacje te, mogłyby zostać przedstawione w inny sposób (a nie tak jak w omawianej książce, w sposób bardzo podobny do treści zawartych na niektórych stronach internetowych). Ponadto, wielkim plusem książki traktującej o parametrach naszego zdrowia byłoby podanie literatury naukowej, z której korzystała autorka w razie, gdyby czytelnik chciał jeszcze bardziej poszerzyć swoją wiedzę lub po prostu zweryfikować informacje. Mimo zawartych w niej, cennych i zgodnych z naukowymi doniesieniami, informacjami należy mieć na uwadze, że jak to pisze sama autorka, jest to książka poradnikowa.

„Książka ta ma charakter wyłącznie poradnikowy. Jest prostą i szybką podpowiedzią, jak zrozumieć wyniki badań lekarskich – krwi i moczu – słupki tajemniczych łacińskich skrótów, licz, wskaźników i norm”.

Za tą cenną i umieszczoną na początku książki uwagę o poradnikowym charakterze tej książki autorce należy się wielki ukłon w jej stronę. Gdyż musicie pamiętać, drodzy Czytelnicy, że nigdy nie powinniście się diagnozować samodzielnie i jedynie doświadczony diagnosta jest w stanie, patrząc na objawy współistniejące skojarzyć Wasze niewłaściwe wyniki krwi czy moczu z daną jednostką chorobową.

Podsumowując, książka zawiera przydatne informacje, które pomogą nam zrozumieć otrzymane wyniki. Jednakże treści w niej zawarte są bardzo podobne do tych, które występują na popularnych i wszystkim znanych portalach internetowych. Niska cena książki zachęca do jej kupienia, gdyż nie zawsze każdy z nas ma dostęp do źródeł internetowych.

Informacje o książce:
Tytuł: Jak czytać wyniki badań? Najnowsze interpretacje
Tytuł oryginału: Jak czytać wyniki badań? Najnowsze interpretacje
Autor: Zofia Ciecierska
ISBN: 9788381272292
Wydawca: Bernardinum
Rok: 2018

Sklepik Moznaprzeczytac.pl

Serwis recenzencki rozwijany jest przez Fundację Można Przeczytać