Architekci kultury śmierci - Donald De Marco, Benjamin D. Wiker - Recenzje książek z każdej półki
Literatura faktu

Architekci kultury śmierci – Donald De Marco, Benjamin D. Wiker

Recenzja książki Architekci kultury śmierci

Architekci kultury śmierci
Donald De Marco, Benjamin D. Wiker

Żyjąc w dzisiejszych czasach człowiek często spotyka się na łamach różnego typu mediów z dyskusjami na tematy społecznie ważne, a zarazem wielce drażliwe, jakimi są m.in. aborcja, eutanazja, prymat związków jednopłciowych, wolność seksualna, hedonizacja życia itp. Jednakże w tych dyskusjach praktycznie zawsze pomija się ich źródło i związane z tym kwestie natury filozoficzno-społecznej. Przypomina to dyskusję dwóch hydrologów o rzece, którzy jedynie widząc jej ujście próbują dywagować o jej przebiegu, specyfice i wpływie na lokalne otoczenie. Przy czym nie próbując dojść do jej źródeł nigdy nie będą w stanie odpowiedzieć rzeczowo i w pełni na pytania i wątpliwości, które pojawiają się w toku wzajemnej dysputy. Jednakże często dojście do źródła wymusza przyjęcie prawdy, która jednakże może być niewygodna dla jednej ze stron i podważać jej pierwotnie stawiane górnolotne tezy.

W taką drogę do źródła zabierają czytelnika Donald de Marco oraz Benjamin D. Wiker w swojej książce „Architekci kultury śmierci”. Starają się oni pokazać źródła, a przede wszystkim twórców „kultury śmierci”, która prowadzi do depersonalizacji ludzkości i jest „próbą zredukowania ludzkości do poziomu podczłowieczeństwa, nie tylko zgodnie z jakąś abstrakcyjną definicją, lecz również w każdym wymiernym aspekcie naszego człowieczeństwa.” Zauważają oni, iż „kultura śmierci” nie wydarzyła się nagle, pojawiając się  znikąd i opanowując społeczeństwo, lecz była budowana przez stulecia doprowadzając do hekatomby moralnej ostatnich dekad.

Autorzy, jak sami przyznają wybrali według nich najważniejszych „architektów” z ostatnich dwóch stuleci dzieląc, ich na siedem kategorii, w zależności od obszaru społecznego lub naukowego, na który mieli największy wpływ. Możemy tutaj znaleźć opisy takich osób jak Friedrich Nietzsche, Karol Darwin, Karol Marks, Jean-Paul Sartre, Zygmunt Freud, Alfred Kinsey, czy Peter Singer. Nie wyczerpują one listy zaproponowanej przez Donalda de Marco i Benjamina D. Wikera, lecz są „architektami”, którzy obrazują poruszane przez nich główne kategorie związane z „kulturą śmierci”. Ponadto autorzy nie odrywają idei i postulatów głoszonych przez wymienione w książce osoby od kontekstu ich życia i wpływu innych postaci i prądów filozoficzno-społecznych na nie. Sprawia to, iż czytelnik może w pełni zrozumieć i dostrzec rozwój tak poglądów danej jednostki, jak również jej jednostkowy wkład w „kulturę śmierci”. Autorzy pokazują również błędy w rozumowaniu, czy przyjmowanych tezach przez „architektów” oraz zwracają uwagę na demagogiczność postulatów przez nich proponowanych, a które są dzisiaj często przyjmowane bezkrytycznie.

Pomimo bogatego zaplecza naukowego, język książki jest prosty, przejrzysty i dostosowany do percepcji każdego odbiorcy włącznie z osobami, które nie są obeznane z filozofią, czy etyką. Ponadto dla czytelników, którzy chcą dotrzeć do cytowanych pozycji autorzy zamieścili bogatą bibliografię, która może stanowić punkt wyjścia do dalszych, własnych poszukiwań kolejnych pozycji książkowych. Tym, co może szokować odbiorców tej pozycji są podawane przez autorów fakty dotyczące „architektów”, które są często pomijane w medialnych dyskusjach, a stanowią niejednokrotnie istotny punkt w zrozumieniu ich poglądów i zafascynowania dążeniem do szeroko rozumianej „kultury śmierci”.

Jak sami autorzy zwracają uwagę, w chwili obecnej mamy do czynienia z dwiema rywalizującymi kulturami: kulturą życia i kulturą śmierci. Przy czym:

„To nie kwestia wolności dzieli architektów życia i śmierci. Wszyscy mamy wolny wybór. Dychotomia pro-choice i pro-life jest sztuczna. W sercu problemu tkwi antropologiczny realizm. Co jest rzeczywistością istoty ludzkiej? Jacy są prawdziwi bogowie, których musimy wybrać, abyśmy mogli wypełnić się jako osoby? Jakie są rzeczywistości śmierci i zła?”

Podsumowując, nikt, kto stara się zrozumieć dzisiejszy świat i postępowanie ludzi propagujących aborcje, eutanazje, prymat związków jednopłciowych itd., nie może przejść obojętnie obok „Architektów kultury śmierci” Donalda de Marco oraz Benjamina D. Wikera. Książka ta otwiera szafę, z której wysypują się miliony trupów, które zwolennicy „kultury śmierci” chcieliby nadal ukrywać, zamieść pod dywan lub sprzedać, jako „dobre” dla ludzi. Odsłania również zamierzoną lub nie, niewiedzę osób głoszących m.in. hasła aborcji, czy eutanazji dla wszystkich, którzy zapominają o swoich „śmiertelnych” korzeniach ideowych. Ponadto, jako konkluzję tej pozycji można podać słowa świętego Jan Paweł II:

„we współczesnym kontekście społecznym, naznaczonym przez dramatyczną walkę miedzy „kulturą życia”, a „kulturą śmierci” należy wykształcić w sobie silny zmysł krytyczny, pozwalający na rozeznanie prawdziwych wartości i autentycznych potrzeb.”

Informacje o książce:
Tytuł: Architekci kultury śmierci
Tytuł oryginału: Architects of the Cultureof Death
Autor: Donald De Marco, Benjamin D. Wiker
ISBN: 9788364095450
Wydawca: Fronda
Rok: 2014

Sklepik Moznaprzeczytac.pl

Testy koronawirus Lublin

Skip to content