Benjamin D. Wiker

Recenzja książki Architekci kultury śmierci
Literatura faktuRecenzje książek

Architekci kultury śmierci – Donald De Marco, Benjamin D. Wiker

Żyjąc w dzisiejszych czasach człowiek często spotyka się na łamach różnego typu mediów z dyskusjami na tematy społecznie ważne, a zarazem wielce drażliwe, jakimi są m.in. aborcja, eutanazja, prymat związków jednopłciowych, wolność seksualna, hedonizacja życia itp. Jednakże w tych dyskusjach praktycznie zawsze pomija się ich źródło i związane z tym kwestie natury filozoficzno-społecznej.

■ Czytaj dalej »

Serwis recenzencki rozwijany jest przez Fundację Można Przeczytać