Filozofia i religia

Marana Tha. Przyjdę niebawem. Refleksje biblijne – Hieronima Jemielewska OSB

Recenzja książki Marana Tha! Przyjdę niebawem. Refleksje biblijne - Hieronima Jemielewska OSB

Marana Tha. Przyjdę niebawem. Refleksje biblijne
Hieronima Jemielewska OSB

„Idzie nie o gesty, nie o pozory, ale o prawdziwe życie z wiary. A życie musi być widoczne. Zresztą ma ono być świadectwem. Świadectwem żyjącego w nas Boga, dowodem, że Bóg jest i jest tak wielki i potężny, że nawet my, nędzne ludzkie stworzenia potrafimy być uczniami prawdomównymi, życzliwymi dla siebie, sprawiedliwymi, zachowującymi pokój. Świadectwem, że Bóg wart jest wysiłków, wart wyrzeczenia, które odmienia ludzi”.

Większość z nas z pewnością słyszała w swoim życiu sporo homilii w kościele. Różny jest ich poziom, powiedzmy od razu. Niektóre zapadają w pamięć tak mocno, że wracamy do nich nawet po upływie bardzo długiego okresu czasu. Inne przeciwnie – nie potrafią wzbudzić naszego zainteresowania i szybko o nich zapominamy. Jako coś oczywistego traktujemy fakt, że „kazanie” głoszone jest przez księdza. Jasno mówi o tym prawo kanoniczne, precyzując że nikomu – poza kapłanem – nie wolno wygłaszać homilii. Skąd więc homilie głoszone przez… siostrę zakonną? Taki właśnie zbiór wydało wydawnictwo Benedyktynów w Tyńcu. Sytuacja została wyjaśniona już we wstępie. Siostra Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia czytelnikom, że „w każdym chórze zakonnym potrzebne są pewne funkcje liturgiczne. Przez długie lata siostra, która ukończyła właśnie swoją hebdomadę, zostawała na następny tydzień homiliantką. Funkcja ta nie była specjalnie skomplikowana. Homiliantka w niedziele i święta kościelne odczytywała po prostu komentarz do Ewangelii dnia, zawarty w brewiarzu łacińskim. Sytuacja ta uległa zmianie po ostatniej reformie liturgicznej. Wtedy to pojawiła się możliwość albo odczytania gotowego komentarza, albo przygotowanie go przez homiliantkę. Taki stan rzeczy utrzymywał się kilkanaście lat.

Właśnie te teksty zostały zebrane w książce „Marana Tha. Przyjdę niebawem. Refleksje biblijne”. Ich autorką jest siostra Hieronima Jemielewska OSB. Poświęćmy jej kilka słów. Przyszła na świat w 1933 roku. Ukończyła studia na SGGW i pracowała w stacji badawczej jako inżynier-rolnik. Następnie studiowała teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i w 1965 roku otrzymała magisterium. Swoją pracę napisała pod kierunkiem ks. Kazimierza Romaniuka, biblisty i późniejszego biskupa. W tym samym roku wstąpiła do klasztoru w Żarnowcu. W swoim życiu zakonnym była m.in. mistrzynią nowicjatu w Drohiczynie i ksienią klasztoru w Łomży.

Przed lekturą książki warto sobie jeszcze uświadomić fakt, że teksty w niej zamieszczone nie są uporządkowane tematycznie czy liturgicznie. Każda homilia jest osobnym rozdziałem. Wszystkie są tak samo zbudowane. Najpierw jest przywołany – krótszy lub dłuższy – fragment Ewangelii, który jest następnie komentowany przez s. Hieronimę. Dzięki temu książka może służyć jako pomoc w codziennym rozmyślaniu nad Słowem Bożym. Komentarz do Pisma Świętego zawsze jest bowiem pomocny przy jego lekturze. Ileż to razy słyszymy te same teksty ewangeliczne. Czasem jest tak, że podczas słuchania automatycznie się „wyłączamy”, bowiem wiemy co będzie dalej. Tymczasem ten sam tekst nie zawsze jest taki sam. Wszak zmienia się nasza sytuacja życiowa, jesteśmy na innym etapie naszej „drogi” i zawsze możemy zwrócić uwagę na co innego. Piszę o tym nie bez powodu, ponieważ również w książce niektóre perykopy się powtarzają. Nie można jednak z tego czynić zarzutu.

Język publikacji jest prosty i przystępny dla każdego. S. Hieronima Jemielewska nie używa skomplikowanego teologicznego języka. Czytelnik sięgając po książkę nie musi się bać, że otrzyma akademicką egzegezę Ewangelii. Poszczególne refleksje nie są także specjalnie długie. W krótkich, prostych zdaniach podane są oczywiste nieraz prawdy. Niestety bardzo często jest tak, że że im bardziej coś jest oczywiste, tym mniej się nad tym zastanawiamy. Tymczasem Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Czy pamiętamy o tym? Czy uświadamiamy sobie, że Ewangelia ma przemieniać nasze życie i myślenie? Nie wystarczy bowiem tylko „znać i wiedzieć”. Trzeba jeszcze tę naukę wcielać w życie.

Lektura książki „Marana Tha. Przyjdę niebawem” może być początkiem spotkań ze Słowem Bożym. Nie jest to żaden naukowy komentarz biblijny, ale też nie taki był cel tych homilii. Ich autorka chciała przede wszystkim ciągle umacniać wiarę. Jest to niejako temat przewodni, na który kładziony jest duży nacisk. Po tę pozycję mogą sięgnąć wszyscy, którzy chcą pogłębić swoją znajomość i zrozumienie Ewangelii. Wszak – jak powiedział św. Hieronim – „nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”.

Informacje o książce:
Tytuł: Marana Tha. Przyjdę niebawem. Refleksje biblijne
Tytuł oryginału: Marana Tha. Przyjdę niebawem. Refleksje biblijne
Autor: Hieronima Jemielewska OSB
ISBN: 9788373548053
Wydawca: TYNIEC Wydawnictwo Benedyktynów
Rok: 2018

Sklepik Moznaprzeczytac.pl

Serwis recenzencki rozwijany jest przez Fundację Można Przeczytać