Jak oczarować klientów w sklepie - Aleksander Binsztok, Tymoteusz Zuzański - Recenzje książek z każdej półki - MoznaPrzeczytac.pl
Biznes i zarządzanie

Jak oczarować klientów w sklepie – Aleksander Binsztok, Tymoteusz Zuzański

Recenzja książki Jak oczarować klientów w sklepie

Jak oczarować klientów w sklepie
Aleksander Binsztok, Tymoteusz Zuzański

Codziennie chodząc na zakupy, czy to do hipermarketów, czy galerii handlowych stykamy się z tym, co powszechnie jest ujmowane tajemniczo, jako merchandising, czyli „dziedzina marketingu skupiona na zaprezentowaniu klientowi towaru w taki sposób, by ten go kupił”. Dlatego mając świadomość próby wywierania przez powyższe placówki handlowe wpływu na moje decyzje zakupowe z ciekawością sięgnąłem po książkę Aleksandra Binsztoka i Tymoteusza Zuzańskiego Jak oczarować klienta w sklepie, czyli marchandising z elementami psychologii zachowań konsumenckich. Zrobiłem to z nadzieją, na poszerzenie swojej wiedzy i zwiększenie swojej świadomości, jako klienta. Ponadto zważywszy na samych autorów, którzy łączą wiedzę akademicką z doświadczeniem praktycznym lektura zapowiadała się ciekawie.

Sama książka podzielona jest na cztery główne części. Pierwsza z nich poświęcona jest historii i teorii marchandisingu. W sposób prosty i przejrzysty autorzy pokazują m.in. różnicę między marchandisingiem w ujęciu szerokim i wąskim. W drugiej części możemy znaleźć omówieniu zagadnień związanych z zachowaniami konsumenckimi, a w szczególności procesowi podejmowania decyzji zakupowych oraz czynnikom kształtującym postępowanie klientów. Na tej płaszczyźnie autorzy przedstawiają m.in. różne typologie klientów. W trzeciej zostały przedstawione podstawowe zasady marchandisingu, którymi powinni kierować się właściciele, czy kierownicy placówek handlowych. Natomiast z części czwartej dowiemy się czegoś na temat praktycznych rozwiązania oraz przykładów firm stosujących określone formy marchandisingu.

Pomimo, wydawałoby się bardzo dobrego ułożenia poszczególnych tematów w niniejszej książce, tym, co nasuwa się po jej przeczytaniu jest przede wszystkim pewien niedosyt wynikający między innymi z dysproporcji między kolejnymi częściami. Najbardziej rozbudowane są pierwsze dwa rozdziały związane z zagadnieniami teoretycznymi, natomiast praktyczne zastosowania zostały omówione mniej szczegółowo. Sprawia to, iż początkowa ciekawość czytelnika odbija się od murów podziałów i klasyfikacji. Na koniec zaś otrzymujemy wizytówkę z adresem firmy, do której możemy udać się, jeśli jako handlowiec dalej czujemy głód praktycznych rozwiązań i fachowej wiedzy w zakresie marchandisingu.

Ujmując całokształt książki, autorzy w jasny i przejrzysty sposób starają się przedstawić zagadnienia związane z marchandisingiem. Prosty język, czasami wręcz przepełniony zbytecznymi wyjaśnieniami znanych pojęć, sprawia, iż czyta się ją szybko i przyjemnie. Ponadto wielość tabel i schematów w istotny sposób ułatwia zrozumienie zawartej treści oraz zwiększa atrakcyjność książki. Autorzy próbują nawiązać kontakt z czytelnikiem poprzez użytkowanie emotikonów, żarty i wstawki humorystyczne, co jednakże bardziej obniża walory niniejszej pozycji niż sprzyja dialogowi autor-czytelnik. Osoby niemające wcześniej do czynienia z tematyką marchandisingu na pewno nie będą miały problemów ze zrozumieniem tej książki. Natomiast dla osób, które znają dobrze podstawy zarządzania i marketingu stanowić ona może jedynie drobne uzupełnienie już posiadanej wiedzy lub pewne kompendium znanych już zagadnień. Dla nich również najciekawszy może być rozdział poświęcony psychologii zachowań konsumenckich, który w sposób klarowny i zwięzły przedstawia uwarunkowania decyzji zakupowych oraz rolę sprzedawcy.

Dlatego dużym plusem książki jest to, iż może ona stanowić dobre wprowadzenie w zagadnienie marchandisingu dla osób, które planują rozpoczęcie własnej działalności handlowej związanej z handlem detalicznym. Przekazane w niej myśli i spostrzeżenia mogą stanowić dobre przygotowanie do jej organizacji oraz punkt wyjścia do poszukiwania nowych i bardziej praktycznych rozwiązań.
Jednym z minusów książki pozostaje to, iż autorzy wyjaśniają pewne podstawowe, ogólnie zrozumiałe pojęcia natomiast nie definiują pojęć specjalistycznych, które podają np. Customer Relationship Managment, Corporate Identity, outsourcing, itd., a w zamian proponują:

wpisać te hasła do wyszukiwarki internetowej i sprawdzić, co pożytecznego dla Twojej firmy kryje się za nimi! ☺.

Podsumowując książka Aleksandra Binsztoka i Tymoteusza Zuzańskiego Jak oczarować klienta w sklepie, czyli marchandising z elementami psychologii zachowań konsumenckich jest książką przeciętną. Można zakwalifikować ją, jako publikacje popularnonaukową, przedstawiającą wyrywkowo i ogólnie zagadnienie marchandisingu. Kładącą nacisk bardziej na teorię niż rozwiązania praktyczne. Przy czym, wspomniane wcześniej próby wejścia w dialog z czytelnikiem ujmują jej prestiżu. Dlatego też książka ta jest przede wszystkim dla osób niezaznajamianych z marketingiem i marchandisingiem, lub dla osób, które planują otwarcie swojej działalności handlowej. Natomiast osoby znające się na powyższych zagadnieniach pozycja ta może rozczarować.

Informacje o książce:
Tytuł: Jak oczarować klienta w sklepie, czyli marchandising z elementami psychologii zachowań konsumenckich
Tytuł oryginału: Jak oczarować klienta w sklepie, czyli marchandising z elementami psychologii zachowań konsumenckich
Autor: Aleksander Binsztok, Tymoteusz Zuzański
ISBN: 9788324673223
Wydawca: Helion
Rok: 2013

Sklepik Moznaprzeczytac.pl
Skip to content