Nauki społeczne

Czas EuroMajdanu – red. Robert Potocki, Marcin Domagała, Dorota Miłoszewska

Recenzja książki Czas EuroMajdanu

Czas EuroMajdanu
red. Robert Potocki, Marcin Domagała, Dorota Miłoszewska

Zachęcam do zapoznania się z nową pozycją książkową, której wydawcą jest Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych: Czas EuroMajdanu. Implikacje (de)stabilizacji Ukrainy w latach 2013–2014, pod redakcją naukową R. Potockiego, M. Domagały i D. Miłoszewskiej. Jest to bardzo interesująca pod względem poznawczym publikacja, przybliżająca odbiorcy, jak wygląda rzeczywista sytuacja na Ukrainie i wokół tego państwa. Autorzy pracy dokonali wnikliwej analizy ukraińskiej drogi do niepodległości, a zarazem oderwania się od Rosji, jako swojego ciemiężyciela i oprawcy. Ukraina od momentu wyzwolenia się spod panowania Związku Radzieckiego, czyli od 1991 r., wciąż na nowo udowadnia całemu światu, że Ukraińcy to nie „chochły” [określenie Mykoły Riabczuka] tylko społeczeństwo obywatelskie, które walczy z wszechogarniającą biurokracją i korupcją, klanami oligarchicznymi oraz rosyjskim paternalizmem – a wszystko w imię niezależnej oraz w pełni demokratycznej Ukrainy, która w przyszłości może stać się w pełni członkiem Unii Europejskiej i NATO, a zatem być częścią świata zachodniego. Ponad 50 artykułów, podzielonych na X bloków tematycznych, stanowi kompendium wiedzy z zakresu postrzegania ukraińskiej państwowości na arenie międzynarodowej.

Książkę wyróżnia jej bogata „wielkowymiarowość” i komplementarność tematyczna, a zarazem jej objętość. Autorzy posiadający zróżnicowane poglądy i punkty widzenia, analizują powolną transformację systemu ukraińskiego, poprzez wydarzenia związane z Rewolucją na Granicie (1990 rok), Pomarańczową Rewolucją (2004 rok) oraz EuroMajdanem (2013 rok). W rezultacie wspomnianych wydarzeń z końca 2013 r., Ukraina znalazła się wobec nierozwiązanych dylematów państwa potencjalnie dysfunkcyjnego. Analiza ukraińskiego systemu politycznego, opartego o wzajemne współistnienie oligarchii i autokratyzmu, ukazuje, jak poważne są przeszkody na drodze do wspomnianej państwowości.

Na kanwie wydarzeń, potocznie zwanych EuroMajdanem, widocznym stało się, że sama Ukraina nie jest w stanie uporać się z wieloma problemami związanymi ze swoim dążeniem do niezależności. Stąd pomoc Zachodu jest dla niej priorytetowa w tej nie zawsze „pokojowej” walce. Świat zachodni natomiast nie potrafi skutecznie zabezpieczyć dążeń reformatorskich tego państwa, aby nie stało się ono areną walk, buntów społecznych oraz rewolt – nazywanych inaczej rewolucjami, które co jakiś czas się powtarzają na obszarze tego państwa. Powyższa pozycja książkowa pokazuje, że ukraiński cel, jakim jest droga do pełnej niezależności, jest jeszcze daleki do realizacji, znacznie utrudniony brakiem reform, związanych z wymianą kolejnych ekip rządzących oraz innymi problemami tego państwa, które nie ma podstaw demokracji. EuroMajdan to kolejny zryw niepodległościowy osób dążących do zmian – aczkolwiek obserwując scenę polityczną, takich masowych manifestacji, może być w przyszłości więcej na Ukrainie. Dotychczasowe zmiany władzy nie przyniosły poważnych demokratycznych przeobrażeń – a szanse na transformację ustrojową tego państwa zostały, po każdym takim masowym proteście, zaprzepaszczone. Stąd tak ważne jest, aby obecne wydarzenia związane z EuroMajdanem pokazały, że Ukraina mówi jednym głosem o wolności i niezależności oraz staje się w pełni demokracją – oczywiście wspierana jest pomocą ze strony wspólnoty międzynarodowej. Jest to marzenie – aczkolwiek do zrealizowania, stąd tak doniosłe znaczenie ma EuroMajdan, który powinien stać się symbolem tejże zmiany, a nie kolejną rewolucją, która zostanie wygaszona – ze względu na brak zainteresowania tymi reformami, zarówno wewnątrz tego państwa, jak i z zewnątrz.

Książkę czyta się dość łatwo – jest ona napisana w sposób przejrzysty, a wszelkie wątpliwości są wyjaśnione w przypisach lub samym tekście. To sprawia, że może po tę pozycję sięgać nie tylko kadra naukowa, fachowcy z danej dziedziny, ale także każdy potencjalny czytelnik zainteresowany problemem państwowości ukraińskiej, a więc w szerszym kontekście także stosunków międzynarodowych. Jest to niewątpliwie dzieło, które systematyzuje wiedzę z zakresu niepodległości ukraińskiej – aż po obecne czasy. Podejmuje ono niewątpliwie ważny temat z punktu widzenia międzynarodowych stosunków politycznych i jest znaczącym głosem w imię ukraińskiej walki o niepodległość – stąd każdemu polecam jej przeczytanie.

Informacje o książce:
Tytuł: Czas EuroMajdanu
Tytuł oryginału: Czas EuroMajdanu
Autor: red. Robert Potocki, Marcin Domagała, Dorota Miłoszewska
ISBN: 9788364125119
Wydawca: Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych
Rok: 2015

Sklepik Moznaprzeczytac.pl

Serwis recenzencki rozwijany jest przez Fundację Można Przeczytać