Nauki społeczne

Alkoholicy wysokofunkcjonujący z perspektywy profesjonalnej i osobistej – Benton Sarah Allen

Recenzja książki Alkoholicy wysokofunkcjonujący z perspektywy profesjonalnej i osobistej - Benton Sarah Allen

Alkoholicy wysokofunkcjonujący z perspektywy profesjonalnej i osobistej
Benton Sarah Allen

Alkoholicy Wysokofunkcjonujący z perspektywy profesjonalnej i osobistej” to publikacja Sarah Allen Benton poruszająca problem istnienia grupy ludzi uzależnionych od alkoholu zupełnie nieprzystających do stereotypowych wyobrażeń. Mają świetną pracę, są kierownikami wysokiego szczebla, lekarzami, prawnikami, aktorami, menedżerami czy innymi wykwalifikowanymi specjalistami. Osobami osiągającymi wysokie dochody, z pozoru świetnie funkcjonującymi a jednak wewnętrznie cierpiącymi z powodu uzależnienia od alkoholu i szkód jakie powoduje ono w ich życiu.

Publikacja rozpoczyna się krótkim przeglądem danych statystycznych oraz kryteriami uzależnienia i nadużywania alkoholu wg podręczników diagnostycznych zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (DSM-IV TR i DSM-V) oraz wg książki „Anonimowi Alkoholicy”, będącej podstawą programu dwunastu kroków (w Polsce w służbie zdrowia stosujemy klasyfikację Światowej Organizacji Zdrowia ICD-10). Po przedstawieniu i porównaniu obu podejść proponuje opracowaną na podstawie badań oraz rozmów ze specjalistami oraz samymi zainteresowanymi charakterystykę alkoholików wysokofunkcjonujących (AW). Typowe zachowania AW pogrupowane zostały w następujące kategorie:

  • Podwójne życie
  • Wyparcie
  • Zwyczaje i zachowanie związane z piciem
  • Praca i nauka
  • Status finansowy
  • Relacje międzyludzkie
  • Kolizje z prawem
  • Sięgnięcie dna
  • Poziom funkcjonowania

W książce znajdziemy też wiele statystyk dotyczących spożywania i uzależnienia od alkoholu. Wszystkie poparte są odpowiednimi odwołaniami do artykułów naukowych czy oficjalnych statystyk. Większość z nich dotyczy oczywiście Stanów Zjednoczonych, jednak dają nam przynajmniej częściowy ogląd sytuacji. Największym problemem jest, jak twierdzi autorka, bardzo mała ilość badań na temat alkoholików wysokofunkcjonujących. Wynika to z różnych przyczyn, poczynając od ukrytego charakteru problemów AW, którzy z założenia dobrze radzą sobie w sytuacjach zawodowych czy rodzinnych i przez to bardzo rzadko zgłaszają się po pomoc, a skończywszy na tym, że ponieważ nie generują znaczących strat dla budżetu państwa (tak jak alkoholicy niskofunkcjonujący czyli tzw. „stereotypowi” – pijący w ciągach, agresywni i bezrobotni), brakuje silnych przesłanek do finansowania badań w tym zakresie.

Kolejne rozdziały dotyczą typowych zachowań AW na różnych etapach życia, od czasów szkolnych po wczesną dorosłość. Odnajdziemy tu dane na temat czynników rodzinnych i osobowościowych, w większości opracowanych na podstawie badań nad alkoholikami niskofunkcjonującymi, z komentarzami odnoszącymi je do AW. Inne ciekawe paragrafy dotyczą wzorców spożycia alkoholu, czynników sprzyjających uzależnieniu, konsekwencji picia dla osób w różnym wieku, a także kryzysu pierwszej ćwiartki życia. Benton przedstawia również środowisko kadry zarządzającej wysokiego szczebla, lekarzy i prawników jako sprzyjające powstawaniu uzależnień i dokonuje jego analizy. Powołuje się na organizacje pomagające wysoko wykwalifikowanym osobom uzależnionym wykonującym zawody zaufania publicznego oraz przedstawia rozmowy z ich przedstawicielami i leczącymi się alkoholikami.
Każdy rozdział opatrzony jest osobistymi doświadczeniami autorki oraz urywkami z jej dziennika.

Druga część książki dotyczy procesu zdrowienia. Ponieważ istnieje wiele dróg do wyleczenia, autorka przedstawia kilka programów terapeutycznych działający w Stanach Zjednoczonych w tym SMART Recovery oraz Women For Sobriety oraz kilka organizacji zajmujących się terapią w miejscach pracy. Najszerzej opisuje natomiast wspólnotę Anonimowych Alkoholików. Jest to forma pomocy dostępna na całym świecie, po którą uzależnieni sięgają najczęściej.

W drugiej części znajdziemy też rozbudowane paragrafy dotyczące duchowości i jej znaczenia dla wyzwolenia z uzależnienia oraz etapów zmiany i przeszkód pojawiających się na drodze do trzeźwości. Przedostatni rozdział dotyczy natomiast stricte metody 12 kroków i jest zwięzłym opisem podstawowych założeń na każdym etapie oraz trudności, z jakimi borykają się trzeźwi alkoholicy. Część zasadniczą książki kończą refleksje i badania na temat wytrwania w trzeźwości oraz na temat nawrotów.

W dodatku znajdziemy natomiast m. in. dokładne kryteria w klasyfikacjach DSM-IV i DSM-V; kwestionariusz screeningowy zaczerpnięty od AA, dane adresowe ośrodków leczenia uzależnień w USA i w Polsce.

Książkę kończy posłowie dr. n. med. Bohdana T. Woronowicza, specjalisty i superwizora psychoterapii uzależnień komentujące publikację S.A. Benton oraz odnoszący zawartą w niej wiedzę do warunków polskich.

Książkę oceniam bardzo wysoko. Plusy za bogatą bibliografię, mnogość odniesień do konkretnych przypadków i opinii zarówno samych alkoholików jak i specjalistów leczenia uzależnień. Autorce udało się stworzyć publikację pełną rzetelnej wiedzy i danych statystycznych, którą czyta się jak beletrystykę. Jestem przekonana, że może być ogromną pomocą dla osób stykających się z problemem alkoholowym zarówno na płaszczyźnie osobistej jak i zawodowej.

Informacje o książce:
Tytuł: Alkoholicy wysokofunkcjonujący z perspektywy profesjonalnej i osobistej
Tytuł oryginału: Understanding the High-Functioning Alcoholic: Breaking the Cycle and Finding Hope
Autor: Benton Sarah Allen
ISBN: 9788372295095
Wydawca: Feeria
Rok: 2015

Sklepik Moznaprzeczytac.pl

Serwis recenzencki rozwijany jest przez Fundację Można Przeczytać