Przyjęte nazwy w regulaminie:

Organizator: serwis MoznaPrzeczytac.pl
Oficjalny profil: https://instagram.com/MoznaPrzeczytac
Wpis konkursowy: Wpis dodany przez administratora Oficjalnego profilu, widoczny na stronach Portalu Instagram, który zawiera informację na temat nagród, czasu trwania, warunków uczestnictwa w konkursie oraz link do niniejszego Regulaminu.
Administratorem Oficjalnego profilu jest Organizator.

Postanowienia ogólne:

Konkurs kierowany jest do użytkowników zarejestrowanych na Portalu Instagram, mających nie mniej niż 13 lat. W przypadku osób niepełnoletnich lub nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. Osoby biorące udział w konkursie oświadczają, że taką zgodę posiadają lub ze względu na pełną zdolność do czynności prawnych nie potrzebują tego typu zezwolenia. Serwis MoznaPrzeczytac.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę odpowiedzi udzielonych przez uczestników w konkursie.

Informacje o konkursie

Nagrodami są przedmioty określone w treści Wpisu konkursowego, który zamieszczony jest na Oficjalnym profilu przez Organizatora. Czas trwania oraz warunki uczestnictwa w konkursie znajdują się również w tym samym Wpisie konkursowym, w którym podane są informacje dotyczące nagrody. Warunki uczestnictwa określają zadanie jakie wszyscy uczestnicy są zobowiązani wykonać, aby wziąć udział w konkursie. Pozostałe aktywności uczestników, które nie spełniają warunków uczestnictwa nie są rozpatrywane jako biorące udział w konkursie. Rezultat wykonanego zadania jest oceniany przez Organizatora, który przyznaje nagrody w ilości określonej w Wpisie konkursowym. Decyzja Organizatora w sprawie wyboru zwycięzców jest ostateczna. Organizator zastrzega sobie także prawo do zdyskwalifikowania uczestników w trakcie trwania konkursu bez podania przyczyny.

Zwycięzca

Zwycięzcą konkursu jest osoba, identyfikująca się poprzez nazwę konta na Portalu Instagram, z którego brany był udział w konkursie, i która to nazwa konta została ogłoszona w wpisie dodanym przez Organizatora na Oficjalnym profilu po terminie zakończenia konkursu.

Zwycięzca, po ogłoszeniu wyniku przez Organizatora na Oficjalnym profilu jest zobowiązany w ciągu 7 dni kalendarzowych skontaktować się z serwisem MoznaPrzeczytac.pl za pośrednictwem Portalu Instagram (funkcja prywatnej wiadomości) używając tego samego konta, z którego korzystano biorąc udział w konkursie. W przypadku braku kontaktu w ciągu 7 dni kalendarzowych od publikacji wyników konkursu lub w przypadku użycia innego konta (próba wyłudzenia), przyznana nagroda zostaje wycofywana całkowicie z konkursu.

Wysyłka

Nagrody wysyłane są do adresatów znajdujących się w Polsce listem ekonomicznym, priorytetowym, za pośrednictwem spółki Poczta Polska SA i od chwili nadania Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ich dostarczenie oraz uszkodzenia z tego wynikające. W przypadku zwrotu przez Poczta Polska SA przesyłki z nagrodą spowodowanej brakiem odbioru lub nie prawidło podanym adresem zwycięzcy możliwa jest ponowna wysyłka po wcześniejszym opłaceniu kosztów przesyłki (wg cennika Poczta Polska SA). W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator poinformuje zwycięzce tym samym kanałem komunikacji, jakim został dostarczony adres do wysyłki.

Podane przez zwycięzce dobrowolnie dane do wysyłki są wykorzystane jednorazowo w celu dostarczenia nagrody do zwycięzcy konkursu i nie są użyte więcej w jakimkolwiek celu przez Organizatora.

Dodatkowe postanowienia

Nagrody nie można wymienić na inny przedmiot, ani jej równoważność pieniężną. Dopuszczalna jest zmiana adresu wysyłki do innej osoby niż zwycięzca, w przypadku gdy sam zwycięzca jednoznacznie wyrazi zgodę i poda inny adres do wysyłki. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawnie podane dane.

Konkursy prowadzone na profilu serwisu MoznaPrzeczytac.pl nie są związane Portalem Instagram, przez co Portal Instagram nie ponosi odpowiedzialności w zakresie konkursów organizowanych przez serwis MoznaPrzeczytac.pl. Pytania, uwagi i reklamacje do 7 dni od zakończenia konkursu można kierować tylko i wyłącznie na adres mailowy: konkurs@moznaprzeczytac.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Akceptacja regulaminu

Udział w konkursach organizowanych przez serwis MoznaPrzeczytac.pl jest dobrowolny i oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Serwis recenzencki rozwijany jest przez Fundację Można Przeczytać