Nauki społeczne

Motywacja pod lupą. Praktyczny poradnik dla szefów – Anna Niemczyk, Andrzej Niemczyk, Jan Mądry

Recenzja książki Motywacja pod lupą. Praktyczny poradnik dla szefów - Anna Niemczyk, Andrzej Niemczyk, Jan Mądry

Motywacja pod lupą. Praktyczny poradnik dla szefów
Anna Niemczyk, Andrzej Niemczyk, Jan Mądry

Motywacja, to bardzo szerokie pojęcie. Opisuje zachowanie człowieka na wieku poziomach, w kontekście podstawowych życiowych instynktów, potrzeb aż do złożonych celów życiowych. Jedni badacze aby badać jej mechanizmy, określają ją jako stan (np. Freeman i Gilbert), inni jako proces (np. Penc). Przykładowo, według definicji Rheinberga, motywacja to aktywizujące ukierunkowane aktualnego stanu życiowego na pozytywne oceniany stan docelowy. Można zatem powiedzieć, że jest to coś, co łączy aktualne doświadczenie osoby z pozytywną oceną tego, co dana osoba przewiduje. Przewiduje, ponieważ do czegoś dąży albo wręcz przeciwnie, przewiduje, ponieważ czegoś unika.

Tak więc istnieje wiele teorii i definicji motywacji i motywowania. W książce, która skierowana jest do szefów możemy spodziewać się przede wszystkim nawiązań do teorii motywacji do pracy opartych na ogólnych koncepcjach motywacji, na badaniach nad bezrobotnymi, czy badaniach nad zachowaniami pracowników, a również nad motywacją jako procesem, w których przedmiotem badań są m.in. oczekiwania pracowników, wyznaczanie celów, zadowolenie z pracy itd. Być może brzmi to zawile, jednak przede wszystkim warto zauważyć, że temat jest dość szeroki. Autorzy „Motywacji pod Lupą”, poruszając różne aspekty motywacji, postanowili uporządkować informacje dzieląc treść książki na cztery części. Pierwsza z nich została zatytułowana „Praktyka motywowania”. Składa się ona z dwóch rozdziałów.

W „Trzynaście praktycznych zasad motywowania pozafinansowego” autorzy skoncentrowali się na podstawowych kwestiach jak komunikacja, celowość, potrzeby i oczekiwania pracowników. Już z samego spisu treści można wynieść najważniejsze informacje – podrozdziały zatytułowane są według kolejnych zasad a do tych należy np. „etyczne współzawodnictwo motywuje”, „przynależność do grupy motywuje”, „Motywowanie wymaga dobrej atmosfery” itp. Drugi rozdział, to pewna kontynuacja pierwszego – „Inne aspekty motywowania w praktyce” – w tej części przedstawiono nietypowe, oryginalne metody, które mogą mieć pozytywny wpływ na pracownika, autorzy rozważają również granicę między motywacją a manipulacją, nie uciekają również od kwestii najważniejszych zasad motywowania finansowego.

Druga część książki to „Motywacja jako proces” – dotyczy tego, jak działanie organizacji wpływa na motywację pracownika. Zwraca się tu uwagę, iż efektywność pracy w dużej mierze zależy od wspierania motywacji. Zaplanowanie procesu wsparcia na każdym etapie działania i w każdym aspekcie zarządzania jest gwarantem większego zaangażowania osoby na którą ukierunkowane jest działanie. Autorzy książki przywołują choćby teorię L. Allena , A. Stabryły, B. Glińskiego, który podkreślają istotność pierwiastka motywacyjnego w aspekcie planowania, organizowania, kontrolowania działań. W książce „Motywacja pod lupą”, znajdziemy praktyczny przykład, który unaoczni czytelnikowi praktyczne znaczenie tej zasady w warunkach pracy w firmie.

Trzecia część niniejszej książki wprost dotyczy teorii motywacji – to część popularnonaukowa – konkretne teorie i konkretne przykłady przełożenia na praktykę. Czwarta, ostatnia część nosi tytuł „Co motywuje polskich pracowników?” – to część, w której przedstawiono badania przeprowadzone na pracownikach w Polsce. Z badań jasno wynika, co najbardziej nas motywuje jako pracowników – są to docenianie zaangażowania i sukcesów, dobra atmosfera oraz jasno stawiane cele. Następne najbardziej istotne czynniki wiążą się z delegowaniem zadań, poszerzaniem kompetencji, rozliczaniem z wyników i wspólnym planowaniem, a więc przekazywaniem odpowiedzialności.

Takie informacje mogę zainspirować pracodawcę i pomóc mu w generowaniu optymalnego programu motywacyjnego dla swoich pracowników. Przykład badań przedstawionych w książce, to jeden z wielu, które udowadniają znaczenie motywacji dla pracy. Potwierdza to, że bezsprzecznie czynnik motywacji wpływa na zadowolenie i zaangażowanie pracownika, a co również przekłada się na zwiększenie wydajności firmy. Kwestia budowania motywacji powinna być więc jedną z najważniejszych dla szefa, któremu zależy na owocnej pracy i rozwoju biznesu. Książkę polecam szefom, ale również przełożonym.

Informacje o książce:
Tytuł: Motywacja pod lupą. Praktyczny poradnik dla szefów
Tytuł oryginału: Motywacja pod lupą. Praktyczny poradnik dla szefów
Autor: Anna Niemczyk, Andrzej Niemczyk, Jan Mądry
ISBN: 9788328312715
Wydawca: Helion
Rok: 2016

Sklepik Moznaprzeczytac.pl

Serwis recenzencki rozwijany jest przez Fundację Można Przeczytać