Paweł Marek, Autor w serwisie Recenzje książek z każdej półki - MoznaPrzeczytac.pl - Strona 5 z 13

Autor: Paweł Marek

Recenzja książki Jarek Patriota - Artur Pruziński
FantastykaRecenzje książek

Jarek Patriota – Artur Pruziński

Pan Artur Pru­ziń­ski stwo­rzył książkę, która w wyśmie­nity spo­sób paro­diuje obecną sytu­ację poli­tyczną, i robi to w spo­sób wyjąt­kowo nowa­tor­ski. Próba przed­sta­wie­nia, przez autora, obec­nej sytu­acji w Pol­sce przy uży­ciu satyry, która jest w spo­sób rze­czywisty i ade­kwatny zabawna, jest rze­czą bar­dzo trudną. Sto­pień trud­no­ści zwięk­sza się wraz z próbą uka­za­nia sytu­acji poli­tycz­nej naszego kraju. Można śmiać się z wielu rze­czy, ale ująć to w spo­sób taki jaki doko­nał tego autor książki „Jarek Patriota” jest zdol­no­ścią wyż­szą.

■ Czytaj dalej »

Recenzja książki Studenty - Dawid Ratajczak
Literatura obyczajowaRecenzje książek

Studenty – Dawid Ratajczak

Książki traktujące o życiu studenckim z założenia ukierunkowane są na przekazanie pewnego podtekstu komediowego oraz dramatycznego. Z perspektywy czasu wszystko, co się nam przydarzyło podczas studiów jest w stanie wzbudzić na naszych ustach uśmiech, z tą różnicą, że jest on albo słodki, albo gorzki. Podobnie jest z bohaterami książki, mło­dymi gniew­nymi, któ­rzy nie wie­dzą co tak naprawdę robią, więc obra­cają wszystko w żart...

■ Czytaj dalej »

Recenzja książki Podwójne Przekleństwo - Lech Grabowski
Recenzje książekSensacja i kryminał

Podwójne przekleństwo – Lech Grabowski

W ostatnich latach, w literaturze polskiej, szybko zdobywają popularność książki sensacyjne osadzone w realiach political-fiction. Wynika to zapewne ze szczególnego umiłowania polskich czytelników do zagadek, które jednoznacznie wskazywałyby, że otaczająca nas rzeczywistość nie jest wcale taka oczywista. W "Podwójnym przekleństwie" Pan Lech Grabowski postanowił więc poruszyć jeden z najbardziej tajemniczych wątków w nowoczesnej Polsce – domniemanych więzień CIA na terenie Polski...

■ Czytaj dalej »

Recenzja książki Droga do piekła - Przemysław Piotrowski
FantastykaRecenzje książekThriller

Droga do piekła – Przemysław Piotrowski

Przemysław Pio­trow­ski, w swoim wła­snym stylu wypro­wa­dza odbiorcę na manowce. Obie­cuję wycieczkę w zaświaty, jed­nak zamiast tego, ofe­ruje podróż w głąb ludz­kiej psy­chiki oraz spo­łe­czeń­stwa nowo­cze­snego, bowiem akcja dzieje się w nie­da­le­kiej przy­szło­ści, Takiej bar­dzo bar­dzo nie­da­le­kiej bo zale­d­wie 5 lat wprzód...

■ Czytaj dalej »

Recenzja książki Płonące anioły - Bear Grylls
Recenzje książekSensacja i kryminał

Płonące anioły – Bear Grylls

Druga część przygód Willa Jaegera, w porównaniu do pierwszego tomu (Lot widmo) jest bardziej tajemnicza i nieprzewidywalna niż można było się spodziewać. Tajemnicza nazistowska organizacja którą poznaliśmy w pierwszej części wraca ze zdwojoną siłą, uzbrojona w jeszcze bardziej śmiercionośne metody walki ze swoimi przeciwnikami. Tym razem jednak stawka jest o wiele wyższa, bo chodzi o losy całej ludzkości.

■ Czytaj dalej »

Recenzja książki Lot Widmo - Bear Grylls
Recenzje książekSensacja i kryminał

Lot Widmo – Bear Grylls

"Lot Widmo" skusił mnie wyjątkowo tajemniczym opisem, zachęcającym odbiorcę do wycieczki w świat wyjątkowo brutalnej rzeczywistości, gdzie kinowa fikcja spod znaku Hollywood nie ma nic do powiedzenia, a czytelnik ma możliwość rzeczywistej interakcji z prawdziwymi przeżyciami osoby która ma jakiekolwiek pojęcie o działaniu służ specjalnych.

■ Czytaj dalej »

Recenzja książki AntyCzłowiek - Dariusz Regulski
Literatura obyczajowaRecenzje książek

AntyCzłowiek – Dariusz Regulski

Trudno w "AntyCzłowieku" doszukać się jakiejś konkretnej fabuły, czy nawet informacji na temat z kim tak naprawdę obcujemy. Krótką informacje podaje sam autor: "AntyCzłowiek" opowiada historię Dariusza – młodego artysty, którego los nie oszczędził odbierając mu najbliższe osoby, przez co pozostaje sam, zagubiony w wielkim mieście. Dariusz przechadza się ulicami miasta i snuje refleksje odnośnie najważniejszych dla człowieka spraw. Czytelnik nie zostaje postawiony przed typowym układem literackim, tylko zostaje wciągnięty do umysłu głównego bohatera, przez co ma możliwość obserwacji zdarzeń tylko z perspektywy pierwszej osoby

■ Czytaj dalej »

Recenzja książki Z Galileusza też się śmiali - Albert Jack
PopularnonaukoweRecenzje książek

Z Galileusza też się śmiali – Albert Jack

Książka „Z Galileusza też się śmiali” opisuje jak powstawały te najważniejsze, te mniej ważne i te... bezsensowne odkrycia. Autor zabiera nas w wycieczkę przez cała historię postępu i robi to w sposób nie meczący, zabawny, a przede wszystkim nad wyraz interesujący. Jeśli podręczniki do historii byłyby pisane tak jak zrobił to Albert Jack, to gwarantuje Wam, ze żylibyśmy w kraju gdzie nie ma rąk do pracy, bo wszyscy mają doktoraty z historii...

■ Czytaj dalej »

Recenzja książki Paraliż - Steve Liebich
Anty-recenzjaRecenzje książekThriller

Paraliż – Steve Liebich

Rewers książki obiecuje czytelnikowi następującą przygodę: „William King wykładowca mikrobiologii na Arizona State University, wiedzie spokojne i ugruntowane życie. Budząc się tego dnia, nie wie jeszcze, że czeka go walka o przetrwanie i bitwa, której wynik ma zaważyć o całej przyszłości Stanów Zjednoczonych.” Brzmi to bardzo pompatycznie, wszak w grę wchodzi USA i jej przyszłość, jednak prawda leży nieco głębiej, a mianowicie w szaleńcu, który postanawia ukształtować świat wedle własnego uznania.

■ Czytaj dalej »