ISBN 978832831832

Recenzja książki Teraz! Jak już dziś zmienić jutro? - Krzysztof Wysocki
PoradnikiRecenzje książek

Teraz! Jak już dziś zmienić jutro? – Krzysztof Wysocki

„TERAZ! Jak już dziś zmienić jutro?” to bardzo interesująca publikacja popularnonaukowo-poradnikową poświęconą w całości praktycznej stronie podejmowania decyzji. Autor propaguje stoickie podejście do życia: bycie „tu i teraz”, akceptację przeszłości oraz aktualnego biegu wydarzeń, odpuszczenie przymusu kontroli, nieprzywiązywanie się do własnych oczekiwań, minimalizm, umacnianie swojego „kręgosłupa moralnego”. Taka postawa życiowa to fundament nie tylko procesu podejmowania optymalnych decyzji, ale czegoś znacznie ważniejszego...

■ Czytaj dalej »

Serwis recenzencki rozwijany jest przez Fundację Można Przeczytać