Menu nawigacji stronami

Recenzje książek. Wszystko dla miłośników książek

Architekci kultury śmierci – Donald De Marco, Benjamin D. Wiker

Dodane 25 listopada 2014 | brak komentarzy

Recenzja książki Architekci kultury śmierci

Architekci kultury śmierci
Donald De Marco, Benjamin D. Wiker

Żyjąc w dzisiejszych czasach człowiek często spotyka się na łamach różnego typu mediów z dyskusjami na tematy społecznie ważne, a zarazem wielce drażliwe, jakimi są m.in. aborcja, eutanazja, prymat związków jednopłciowych, wolność seksualna, hedonizacja życia itp. Jednakże w tych dyskusjach praktycznie zawsze pomija się ich źródło i związane z tym kwestie natury filozoficzno-społecznej. Przypomina to dyskusję dwóch hydrologów o rzece, którzy jedynie widząc jej ujście próbują dywagować o jej przebiegu, specyfice i wpływie na lokalne otoczenie. Przy czym nie próbując dojść do jej źródeł nigdy nie będą w stanie odpowiedzieć rzeczowo i w pełni na pytania i wątpliwości, które pojawiają się w toku wzajemnej dysputy. Jednakże często dojście do źródła wymusza przyjęcie prawdy, która jednakże może być niewygodna dla jednej ze stron i podważać jej pierwotnie stawiane górnolotne tezy.

W taką drogę do źródła zabierają czytelnika Donald de Marco oraz Benjamin D. Wiker w swojej książce „Architekci kultury śmierci”. Starają się oni pokazać źródła, a przede wszystkim twórców „kultury śmierci”, która prowadzi do depersonalizacji ludzkości i jest „próbą zredukowania ludzkości do poziomu podczłowieczeństwa, nie tylko zgodnie z jakąś abstrakcyjną definicją, lecz również w każdym wymiernym aspekcie naszego człowieczeństwa.” Zauważają oni, iż „kultura śmierci” nie wydarzyła się nagle, pojawiając się  znikąd i opanowując społeczeństwo, lecz była budowana przez stulecia doprowadzając do hekatomby moralnej ostatnich dekad.

Czytaj dalej
Zaprzyjaźnione blogi